Consultancy
 

 

 


CareConnections ondersteunt de klant bij het implementeren van de producten. CareConnections heeft een partnernetwerk met wie wordt samengewerkt.

CareConnections benoemt voor de begeleiding van het implementatietraject een CareConnections projectleider. Deze projectleider stelt samen met de klant een projectplan op met o.a. de planning, doelstellingen, scope en verantwoordelijkheden. CareConnections hanteert gedurende het implementatietraject een online implementatie portal. Op deze portal werken alle betrokkenen (CareConnections consultants, partners en klant) samen aan projectactiviteiten. Alle informatie is centraal geborgd. De klant zorgt ervoor dat er vanuit de kant van de klant een projectleider aangesteld wordt om samen met de CareConnections projectleider te werken aan het succes van het implementatietraject. Uitvoering van de door CareConnections te verlenen dienst begint binnen een redelijke termijn na het aangaan van de overeenkomst. De klant draagt er zorg voor dat zij na het aangaan van de overeenkomst beschikt over de voor het gebruik van de dienst benodigde faciliteiten.

Incidentele of aanvullende consultancywerkzaamheden kunnen via de projectleider ingepland worden, de kosten van de consultant worden o.b.v. nacalculatie in rekening gebracht á € 140,00 excl. BTW per uur. Per reis wordt een reiskostenvergoeding van € 75,00 berekend. Als de werkzaamheden op afstand plaatsvinden dan bedraagt de werkdag effectief 8 uur.
Consultancy draagt de klant over aan het Support Center, zodra het implementatieproject is afgerond.

 

 

Gepubliceerd op vrijdag 1 juni 2018