Product
 


 

 

Beveiliging

Encryptie
De Zorgapp haalt informatie ook lokaal naar de Zorgapp toe. De reden hiervoor is dat de gebruiker volledig productief kan zijn zonder internetverbinding. Als de app weer online komt, wordt de informatie automatisch gesynchroniseerd met de onderliggende systemen (het door de klant gebruikte elektronisch cliënt dossier).
De informatie wordt lokaal versleuteld opgeslagen in de database (256-bit AES). Alle verbindingen vanuit de onderliggende systemen naar de Zorgapp zijn ook allemaal versleuteld (https).


Tweewegauthenticatie
De Zorgapp is ook beschikbaar met tweewegauthenticatie. Er zijn hiervoor twee opties:

1.  Gratis variant – instellen van pincode na x aantal minuten inactiviteit van de gebruiker. Dit is in te richten op organisatieniveau. 2.  Betaalde variant - doordat de Zorgapp gebruik maakt van Azure AD, kan je ook daar tweewegauthenticatie aan zetten.

Prijzen zijn opvraagbaar bij je Microsoft licentiepartner. CareConnections is bij het afsluiten van een dergelijke licentie geen partij.


Microsoft Azure
De voorwaarden van de online services (Microsoft Azure) zijn te vinden op het Azure vertrouwenscentrum en de pagina legal: 

http://azure.microsoft.com/nl-nl/support/trust-center/
http://azure.microsoft.com/nl-nl/support/legal/

CareConnections is niet verantwoordelijk voor de dienstverlening door Microsoft en is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten en/of tekortkomingen van Microsoft noch van enige andere belemmering in de werking van de producten, de bescherming van gegevens of de continuïteit die het gevolg is van handelen of nalaten van Microsoft.


Werking
CareConnections is verantwoordelijk voor de werking van de producten. De Zorgapp maakt gebruik van de business logica uit de onderliggende systemen en toont deze informatie. CareConnections is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor de informatie afkomstig uit de onderliggende systemen en een als gevolg daarvan verkeerde weergave in de producten.
CareConnections staat er niet voor in dat de in het kader van de dienst ter beschikking te houden programmatuur foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert. CareConnections is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen.
CareConnections is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.


Updates
Nieuwe functionaliteit komt beschikbaar als update in de appstore van het betreffende OS-platform en kan direct door de gebruiker of mobile device managementoplossing geïnstalleerd worden. CareConnections brengt klanten door middel van een releasemail - ongeveer 7 werkdagen vooraf - op de hoogte van de nieuwe functionaliteiten. Veranderingen en nieuwe functionaliteiten die ook updates vergen van de webservices, worden ook in deze releasemail gecommuniceerd.
CareConnections kan de dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service. CareConnections zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk en deze zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden.


Compatibiliteit webservices onderliggende systemen

 • PlanCare
  De minimale PlanCare-versie is afhankelijk van de gebruikte functionaliteit en de doorontwikkeling van de WebApi (webservices) van PlanCare. CareConnections heeft een partnerovereenkomst met De Heer Software en is daarmee nauw betrokken bij de doorontwikkeling van de webservices. Hierdoor spelen wij snel in op nieuw beschikbare functionaliteiten.

 

 • Unit4 Cura
  De minimale Cura-versie is afhankelijk van de gebruikte functionaliteit en de doorontwikkeling van de (webservices) van Cura. CareConnections heeft een partnerovereenkomst met Unit4 en is daarmee nauw betrokken bij de doorontwikkeling van de webservices. Hierdoor spelen wij snel in op nieuw beschikbare functionaliteiten.


Ontwikkeling en versiebeheer
De producten worden continu doorontwikkeld en uitgeleverd met nieuwe functionaliteiten, verbeteringen, beveiligings- en wettelijke aanpassingen.  Globaal hanteert CareConnections een halfjaarlijkse update cyclus, hiermee probeert CareConnections twee nieuwe versies per jaar uit te leveren. Elke uitlevering wordt voorzien van Release notes. Hierin wordt beschreven welke onderdelen zijn aangepast.

Testomgeving
De klant heeft de keuze om (tegen een overeen te komen maandelijkse meerprijs) een test- en/of acceptatieomgeving neer te zetten. Hiermee kunnen nieuwe functionaliteiten of updates zelfstandig getest worden.

 

Minimale systeem vereisten

Ondersteunde ECD versies

 • Plancare 2:
  Vanaf huidige versie -1
 • Cura:
  Vanaf huidige versie -1

Wij hanteren hierin het ondersteuningbeleid van Unit4. Wijzingen vanuit Unit4 zijn hierin leidend.

Minimale software vereisten voor devices
Hieronder een overzicht van welke OS systemen wij ondersteunen. Let er goed op dat de aangeschafte devices met de nieuwste updates mee kunnen. Details hiervoor kunnen worden opgevraagd bij de hardware leverancier van jouw organisatie.

iOS
Voor Apple devices ondersteunen wij altijd de nieuwste iOS tot 1 versie terug. Dit betekend dat updates van de Zorgapp voor iOS versies ouder dan -1 niet beschikbaar zullen zijn.

Android
Voor Android devices ondersteunen wij altijd de nieuwste Android versie tot 3 versies terug. Dit betekend dat updates van de Zorgapp voor Android versies ouder dan -3 niet beschikbaar zullen zijn.

Windows
Voor Windows ondersteunen wij Windows 10 op PC en Tablet.
Windows Phone wordt niet ondersteund.
Hybrid Connection Manager


Hybrid Connection Manager:

 • De server waarop de Connector komt te draaien dient altijd aan te staan Als deze uit staat is de Zorgapp niet te gebruiken
 • De server moet (uitgaand) het internet op kunnen
 • De server moet de webservices van het ECD kunnen en mogen bereiken
 • De server moet de URL van de webservices van het ECD kunnen vertalen naar het interne IP adres van de server waar deze op draait (DNS)
 • De minimale server besturingssysteem eisen staan hier: https://blogs.msdn.microsoft.com/waws/2017/06/30/things-you-should-know-web-apps-and-hybrid-connections/

De volgende poorten moeten open staan op de server.

   Poort

   Omschrijving

   9350 - 9354

   Deze poorten worden gebruikt voor het dataverkeer. (Sta uitgaand netwerk verkeer voor deze poorten toe)

   5671

   Als poort 9352 gebruikt wordt voor data verkeer, wordt poort 5671 gebuikt als controle kanaal.

   (Sta uitgaand netwerk verkeer voor deze poort toe)

   80, 443

   Deze poorten worden gebruikt voor verschillende verbindingen naar Microsoft Azure. Als de poorten 9352
   en 5671 niet bruikbaar zijn dan worden deze poorten tevens gebruikt voor dataverkeer (Sta uitgaand netwerk 

   verkeer voor deze poorten toe)

 

 

 

Gepubliceerd op vrijdag 1 juni 2018