Stappenplan 

Dit stappenplan geeft een duidelijk overzicht over hoe het implementatieproces eruit ziet, per stap en welke partij hiervoor verantwoordelijk is. Bij het afronden van elke stap krijgt de partij die dan aan zet is daar automatisch bericht van per mail.

Mijn acties

Acties CareConnections

Welkomstcall
Stap 1A: Voorbereiding welkomstcall

 • Verzamelen en doorgeven van contactgegevens systeembeheerder en applicatiebeheerder (ook als deze van een externe partij zijn.)
 • Doorgeven van 2 tot 3 voorkeursdata welkomstcall en de namen van alle betrokken personen + rol via mail aan consultant CareConnections.
Welkomstcall
Stap 1B: Uitvoering Welkomstcall

 • Betrokken partijen duidelijk maken welke acties er moeten gebeuren.
 • Benodigde informatie uitwisselen.
 • Cura check door Unit4 
 • Planning maken voor beoogde livegang.
 • Maken van een samenvatting van de welkomstcall en deze doorsturen naar de projectleden.
Aanleveren gegevens
Stap 2: Uploaden document(en)

In stap 2 worden de gegevens verzameld die nodig zijn om te kunnen starten met de technische inrichting.
Deze gegevens kunnen worden ingevuld via Mijn Project en dan in jouw Projectkaart onder het kopje Documenten Insturen.


Acties Applicatiebeheerder:

 • Het applicatiebeheer-document invullen.


Acties Systeembeheerder:

 • Het systeembeheer-document invullen.
 • Indien jullie gaan werken met een eigen Azure omgeving dan moet deze nu worden aangevraagd. Kijk hiervoor in de kennisportaal (zie onderstaande link).
 • De handleiding voor de Hybrid Connection manager vind je in de kennisportaal.
 • Indien nog niet aanwezig Azure aanmaken. 
 • Azure koppelen met huidige AD. 
 • AD Co-Admin account aanleveren.
Technische implementatie
Stap 3A: Installatie webservices

 • Installatie webservices (ECD leverancier)
Technische implementatie
Stap 3B: Technische installatie (klant)

 • Installeren van de Hybrid Connection met ondersteuning van CareConnections.
Technische implementatie
Stap 3C: Technische installatie (CareConnections)

 • Azure Active Directory opzetten (indien van toepassing).
 • Installeren App Service + aanmaken Hybrid Connections.
 • Hybrid Connection Manager aanmaken.
 • Systeem testen.
Technische implementatie
Stap 3D: Zorgapp klaarmaken

 • Hybrid Connections af configureren
 • Omgevingen aanmaken
 • Kleuren en logo instellen
Testen
Stap 4A: Testen 

 • Technisch testen van werking Zorgapp.
 • Functioneel testen aan de hand van het testscript. 
 • Opsturen van het testscript naar de klant

Testen
Stap 4B: Testen

In stap 4B wordt de Zorgapp getest door de gebruikers, vervolgens moet er een akkoord worden gegeven.

De Checklist kan worden ingevuld via Mijn Project en dan in jouw Projectkaartonder het kopje Documenten Insturen.

 • Eventueel her testen na doorgevoerde verbeteringen.
 • Akkoord gegeven op de werking van de Zorgapp. 
Overdracht & evaluatie
Stap 5: Plannen overdracht en evaluatie- CareConnections en klant

 • Projectverantwoordelijke bij klant levert 2 voorkeursdata aan bij CareConnections voor overdracht van de Zorgapp aan de zorgmedewerkers. (overdracht duurt gemiddeld 1,5 uur en is voor maximaal 15 zorgmedewerkers).
Overdracht & evaluatie
Stap 6: Uitvoering overdracht en evaluatie 

 • Voorwaarden overdracht eindgebruikers. Invullen checklist voor overdracht  via het portaal.
 • Overdrachts-bijeenkomst met eindgebruikers in samenwerking met CareConnections.
  • Intro door organisatie en presentatie en training door CareConnections